طراحی وب سایت مهدوی آکادمی

در زمان مشاوره به مجتمع شهید مهدوی در زمینه فناوری اطلاعات، جهت راه اندازی یک بخش جدید به نام مهدوی آکادمی نیاز به یک سایت داشتیم. با توجه به پیچیدگی های پروژه، این وب سایت به سه فاز تقسیم شد. کل مراحل طراحی وب سایت 3 ماه زمان برد و وب سایت بارگزاری گردید.

این وب سایت شامل دوره های آموزشی، دوره های مهارتی و آکادمی زبان های خارجه بود، که در آن دوره ها به صورت آنلاین و آفلاین ارائه میگردید.

انواع روش های ثبت نام در آن استفاده شده بود و خرید دوره و ارائه گواهینامه نیز داشت.