طراحی وب سایت شرکت ویرا سرور

این شرکت در زمینه فروش تخصصی سرور و تجهیزات شبکه فعالیت داشت. فروش اینترنتی و قابلیت اتصال به انواع پلتفرم ها مانند ترب از ویژگی های بازر این وب سایت بود. همچنین سئو کلمات کلیدی مانند خرید سرور نیز جهت این وب سایت انجام گرفت.