طراحی وب سایت مرکز انفورماتیک ایران

با توجه به قدیمی بودن وب سایت دانشگاه، قرار بر این شد وب سایت دانشگاه طراحی مجدد گردد. 

در طراحی وب سایت از المان های مهم مانند اسلایدر و بخش اخبار استفاده شده است. وب سایت کاملا ریسپانسیو می باشد و رنگ قالب سرمه ای می باشد. 

رنگ سرمه ای در ایران جهت شرکت های دولتی و یا مراکز دانشگاهی بسیار استفاده می شود و با دیدن این رنگ حس اطمینان به مخاطب جهت دانشگاهی بودن وب سایت منتقل میگردد. 

این نسخه موبایل نیز دکمه های دسترسی سریع برای بازدید کنندگان وب سایت قرار داده شد و وب سایت برای موبایل بهینه سازی گردید. 

وب سایت کاملا با اصول سئو سازگار می باشد و می توان در صورت لزوم وب سایت را در کلمات کلیدی مرتبط بهینه سازی کرد.